Individ- och organsationsutveckling

Utbildning och föreläsningar

Konsultationer

Coachning

Samtalsöndag 27 mars 2011

Föreläsning den 17 mars


Dagen efter mötet med Maud Olofsson och Tillväxtverket var det dags för föreläsning i stresshantering. Det var Conductive som var anordnare. Deltagarna var folk i olika befattningar inom skolvärlden och kom från olika delar av landet. Föreläsningen handlade om följande: vilka orsaker till stress, satt gå på autopilot, vad händer i kroppen/hjärnan vid stress, hur hantera stress och ta kontroll över vardagen och slutligen verktyg och praktiska övningar för att kunna hantera stressen i vardagen. En del av det som jag tog upp under föreläsningen finns också under mitt tidigare inlägg, När djur inte jagar eller jagas vilar de.


Att vara utsatt för stress innebär inte att man lider av den. Vi är utrustade med ett biologiskt försvarssystem som ska hjälpa oss att hantera stress och andra svåra situationer. Dessutom är vi alla olika och reagerar olika. Det som stressar en del behöver inte stressa en annan. Det är både hur vi har det och hur vi tar det som spelar roll. Men en sak är säker vi behöver alla tid för vila och återhämtning mellan varven för att inte dräneras på energi. Så nu när våren är i antågande, gå ut och njut av vår vackra natur och fyll på med energi. Och avslutningsvis några kloka ord, som också är ett verktyg.

Stressupplevelser förekommer bara i tiden. I nuet befinner vi oss

i ett tillstånd av inaktivitet, något som leder till avspänning.

När man uppnått sinnesro, blir det möjligt att slå av autopiloten

och välja att handla på ett sätt som minskar stressen.

Andries J Kroese

söndag 20 mars 2011

Ambassadörsträff med Maud


Jag är inne på mitt fjärde år som Ambassadör för kvinnors företagande. Vårt uppdrag är att sprida vår kunskap och våra erfarenheter om företagande till olika grupper i samhället för att inspirera, entusiasmera och ingjuta mod till andra. Årligen samlar Tillväxtverket och Maud Olofsson, närings- och energiminister, oss till en inspirationsdag, vilket skedde den 16 mars. Vi träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka, lära oss av varandra och andra och resultatuppföljning. Maud deltar alltid vid våra träffar. Hon är verkligen en förebild, vilket jag också hoppas att jag är och kan vara för andra och inte bara som företagare utan även som medmänniska.

Dagen bjöd på en rad intressanta och inspirerande talare. först i raden var Helene Ahl, professor och forskare vid ENCELL i Jönköping - http://hj.sehlk/forskning/forskningsmiljoer/livslangt-larande.html. Rubriken för hennes föredrag var - Fällor och fel när vi kommunicerar kring kvinnors företagande. Går det att undvika stereotyper?. Svaret på frågan är att det inte går att undvika stereotyper, eftersom vi förstår världen utifrån kategorier. Men man kan fylla dem med annat innehåll.

Nästa föredrag handlade om - Affärsänglar - finansiering och hölls av Leila Swärd Ramberg från Theia http://www.theia.se/. Theia investerar i bolag, oberoende av bransch, med stark marknadstillväxt för att få avkastning på investeringen inom en planerad framtid. Alltså en form av "Draknäste". Fyndigt namn för övrigt. Theia är en av titanerna och gudinna över guldet.

Tredje föredraget handlade om - Konsten att öka lönsamheten, en handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag. Den är författad av Eva-Britt Hult, Karin Aspengren och Marianne Stenborg. http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1533

Fjärde var ett av mina ämnen, nämligen kommunikation. Det var Catrin Fock som pratade om - Rösten, kroppsspråket - allt kommunicerar och spelar roll. Om kommunikation med kunden, om att ständigt representera sitt företag och vara ansiktet utåt, en viktig del i att utveckla sitt varumärke. Min stämma http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=11144

Sista föreläsningen för dagen var årets Tjänsteutvecklare, Catharina Tavakolinia, VD för Kavat Vård. Hon berättade om sitt företagande, sina drivkrafter och vad tjänsteinnovation betyder för henne. http://www.kavatvard.se/

Sedan gick jag ut i det underbara solljuset och vårljuset som flödade över Stockholm denna dag. Jag kände mig glad och upprymd och fylld av idéer och inspiration.

lördag 12 mars 2011

Spring för livet

foto: Federico Stevanin/FreeDigital Photos.net
Jag satt också och såg på Melodifestivalen i lördags. Jag höll inte på vinnarlåten utan på "Me and my drum". Men det var en annan låt som fångade mitt intresse, nämligen "Spring för livet". Vilken stark text. Den berör. Och ibland handlar de beteendesamtal jag sitter i om väldigt svåra saker, t.ex. misshandel. http://www.hrcenter.se/foretag-organisationer/samtal

Du säger att du har förändrats
Att du aldrig menade att slå
Du säger att allt har förändrats
Om jag ville så skulle jag förstå
Man skadar inte den man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Jag lever med mina minnen
Och sår som ingen kan de
Jag lever med mina minnen
Försöka glömma är ingen idé
Man skadar inte om man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det inte värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig att förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Du skadade hela mitt väsen
Du sa att jag alltid gjorde fel
Du klagade på hela mitt väden
Tills jag inte längre var hel
Man skadar inte om man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det inte värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Och jag älskar livet
Det får du aldrig ta ifrån mig
För om nu hat är motivet
Så finns där inget hat hos mig

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det aldrig värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Sara Varga och Fredrik Boström

söndag 6 mars 2011

När djur inte jagar eller jagas vilar de


Jag återkommer till det där med tankens kraft, som jag skrev om den 16 januari. Den här gången kopplar jag tankens kraft till stress. Det finns flera orsaker till stress och förutom olika fysiska faror så kan olika sociala och psykologiska faktorer stressa oss. Det kan vara olika svåra händelser i livet, arbetslöshet, omstruktureringar och förändringar på jobbet, separationer och skilsmässa, dödsfall, mobbning, att man känner sig nedvärderad, att inte bli sedd och bekräftad, ekonomiska bekymmer, ingen eller liten kontrollmöjlighet över sin arbetssituation eller privata situation, höga krav på sig själv och från sin omgivning, hög arbetsbelastning, dubbelarbete, att alltid finnas tillhands för andra, svårt att säga nej etc.

Men alla som blir utsatta för dessa saker upplever inte streess. Det är inte stressen i sig som är problemet utan snarare den förmåga man har att hantera stressen. Alltså inte hur vi har det utan hur vi tar det. Vi reagerar väldigt olika på samma sak, en del blir stressade medan andra inte. Olikheten kan bero på en en rad faktorer som att vi genetiskt sett är olika, vi har gått igenom olika saker, vi har olika kunskap och erfarenhet, vår sociala miljö har präglat oss på olika sätt, vi har olika personlighet, vi tolkar saker olika och vi ger tolkningarna olika betydelse etc.

Det är mycket man kan åstadkomma med tankens kraft. Inbillade faror och hot kan framkalla samma slags stressreaktioner som när man blir jagad av vargar på riktigt. Vi oroar oss för en massa saker som aldrig kommer att inträffa. Vi kan alltså med tankens kraft försätta vår kropp i larmberedskap, i samma slags beredskap som om vi var utsatta för en verklig fysisk fara. Pulsen ökar, blodtrycket stiger, andhämtningen går snabbare, sömnen blir sämre, mer energi pumpas ut till delar av kroppen som behöver energi för att fly undan den fara som hotar, matsmältningen går långsammare, lusten att fortplanta sig upphör etc.

Om vi ofta mobiliserar energi för att bekämpa inbillade faror får kroppen aldrig tid att återhämta sig. Kroppen behöver vila och återhämtning för att orka med nästa fara eller hot. Om kroppen inte får den vila den behöver så minskar motståndskraften och vi blir mottagliga för olika sjukdomar. När djur inte jagar eller blir jagade vilar de. Men när människan inte jagar eller blir jagad av verkliga och inbillade faror och hot går hon på i samma tempo tills nästa fara dyker upp, alltså en ständig beredskap.

Att vara utsatt för stress innebär inte automatiskt att man lider av den. Vi har ett biologiskt system som sköter om den saken. När vi utsätts för stress så går vårt sympatiska nervsystem - flykt och kamp - i gång. När faran är över går kroppen ner i varv och det parasympatiska nervsystemet - vila och återhämtning - slås på. Så för att långsiktigt hålla sig frisk så är det viktigt att vi ger oss själva tid för vila och återhämtning.

Det här är delar av en föreläsning som jag håller om 1½ vecka i Stockholm