Individ- och organsationsutveckling

Utbildning och föreläsningar

Konsultationer

Coachning

Samtalonsdag 29 december 2010

Mindfulness i hjärnan

Sitter och läser "Mindfulness i hjärnan" av Åsa Nilsonne. Helt fantastisk liten bok, som lär mig mycket om hjärnan och hur den fungerar. Den ger hopp för alla dem som tror att hjärnan bara är en stor ofromlig klump på ca 1½ kg. Hjärnan är formbar hela livet och som mest formbar är den när man är liten. Så här skriver Åsa Nilsonne på sidan 23- "...den mest intressanta och hoppingivande egenskapen hos vår komplexa hjärna: att den befinner sig i ständig förändring och förvandling. Hjärnan påverkas sekund för sekund av det den upplever och gör. I någon mån skapas vi därmed på nytt i vartenda ögonblick." Det låter väl hoppfullt! Bestämd dig för att träna din hjärna genom att lära dig nya saker. Bestäm dig för att, under 2011, göra något som du aldrig tidigare gjort. Du kanske drömmer om att, som jag åka till Toscana, då kan du börja läsa italienska.