Individ- och organsationsutveckling

Utbildning och föreläsningar

Konsultationer

Coachning

Samtalfredag 1 juni 20121 juni
Var glad min själ åt vad du har:
nu har du hundra sommardagar
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
så har du nittionio kvar
och någon blir den största.

Giv noga akt på var du står
i morgon är med ens i går,
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardagar per år
i morgon är den andra.

Kajenn