Individ- och organsationsutveckling

Utbildning och föreläsningar

Konsultationer

Coachning

Samtaltorsdag 29 december 2011

Konsten att leva innerligt


Konsten att leva innerligt

Vad är meningen med livet? Du kanske någon gång har ställt dig den frågan? Vad fick du för
svar? Den frågan ställde även Kierkegaard. Han frågade och ägnade dessutom sitt liv åt att söka svaret på den frågan. Svaret som Kierkegaard kom fram till finns i boken ” Konsten att leva
innerligt”, som är skriven av Ann Lagerström (frilansskribent, föreläsare och ledarskapskonsult) och berättad av Ted Harris (teologie doktor, präst och Kierkegaardforskare)

Kierkegaard ansåg att det var livsnödvändigt att ha en mening med livet. Han menade att alla
behöver en livsåskådning, något som får oss att gå upp på morgonen, som ger perspektiv på tillvaron och kraft att leva. Utan det tappar vi fotfästet och blir tomma inombords. Dessutom trodde Kierkegaard att livets mening var individuell, ingen annan än du kan formulera den. ”Det är ditt liv och din mening och därför är det bara du som har ett svar.”

Hur gör man för att förstå sig själv och hur gör man för att formulera en egen mening med livet, var frågor som Kierkegaard ägnade sig åt. Han kom så småningom fram till en väg med tre stadier (sinnlighet, innerlighet och andlighet) och nio steg. De nio stegen växte fram ur hans eget liv när han brottades med de existentiella frågorna. De nio stegen går ut på att lära sig leva innerligt. ”Att leva innerligt, säger Ted, innebär att ta livet och dig själv på yttersta allvar.” ”Att ömsint betrakta verkligheten, både den inre och den yttre, och i varje stund försöka förstå hur allt hänger ihop. Glöm alla måsten, allt det som andra påstår är sant och fundera över vad du själv känner och tycker: Vem är du bortom alla föreställningar? Vad ska du använda dig själv till? ”

Jag kommer ihåg när jag såg Britain’s Got Talent och Susan Boyle äntrade scenen. Hon var
osminkade och ostylad och juryn frågade henne med en nedlåtande ton ungefär så här ”…vad har du för dröm?” Och hon svarade: ”Jag vill bli en professionell sångerska”. Och vilken förebild har du, frågade jury i samma nedlåtande ton och fick även publiken med sig på detta cyniska skådespel? Elaine Paige, svarade hon. Juryns och publikens minspel talade sitt tydliga språk. Susan sjöng "I dreamed a dream" så hela salen blev mållös och fick 'ståpäls'. Ovationerna som följde ville aldrig upphöra. Numera är hon en etablerad sminkad och stylad artist.

” Jag, Soren Kierkegaard, behöver inte söka meningen med livet utanför mig själv. Jag behöver inte följa några auktoriteter eller tro på någon lära. Jag kan själv bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Sanningen om mitt liv går inte att hitta någon annanstans än i mitt eget liv.”

Lever du det liv du är ämnad att leva eller följer du bara med av gammal vana, för att du blivit itutad något genom din uppfostran eller anpassar du dig för att inte vara utanför eller udda? Har du tappat bort dig själv genom att för mycket rikta fokus och uppmärksamhet på vad andra tycker och tänker i stället för att lyssna inåt och vara lyhörd för de signaler som kommer inifrån dig själv? Först när vi lyssnar till oss själva kan vi utvecklas.

Till er alla, som tillsammans med mig har tränat att lyssna inåt för att öka lyhördheten för de signaler som kommer inifrån oss själva, och alla andra så vill jag önska er ett Gott Nytt År.

torsdag 15 december 2011

Gapar arbetslivet efter för mycket?

Foto - John Kasawa/freedigitalphotos

Maria Löfgren Martinsson skriver i sin avhandling Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet (2008) om det kompetensgap som finns mellan nyutexaminerade personalvetare och arbetslivet. Maria Löfgren Martinsson vann Magnus Söderström-priset i år och som delades ut under personalvetardagarna i Växjö. Magnus Söderström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och rektor emeritus vid Växjö universitet och var den första att få priset som årets personalvetare. Det är han som har fått namnge priset. Hans forskning behandlar området pedagogik och organisationsteori, samt utbildningsplanering, personalfrågor, ledning och ledarskap.

Vi, Frida och Isabell, tycker att Marias avhandling är intressant eftersom den tar upp en frågeställning som vi själva funderar mycket på just nu. Vi avslutar snart våra studier och ska ut i arbetslivet och undrar förstås om våra kunskaper och vår kompetens kommer att kunna matcha de krav och uppgifter som arbetslivet ställer.

Maria tar i sin avhandling upp frågan om det finns en överensstämmelse eller ett kompetensgap mellan vad den högre utbildningen fokuserar på och vad marknaden förväntar sig av de som kommer ut i arbetslivet. När vi, Frida och Isabell, läser platsannonser inom vårt område kan vi notera att man i de flesta fall efterfrågar någon form av praktisk erfarenhet inom personalområdet. Lyckligtvis så ingår en viss praktik i vår PA-utbildning under vår sista termin här på Linnéuniversitetet. Det är visserligen en blygsam erfarenhet men ändå någon och en början. Näringslivet menar att den högre utbildningen i högre grad bör anpassas till de krav och färdigheter som arbetslivet ställer på nyutbildade akademiker. Under vår praktik så hoppas vi givetvis kunna se och lära oss mer om vilka dessa krav och färdigheter är. Vi hoppas då få svar på frågan: "Gapar arbetslivet efter för mycket, eller?"

Vi hoppas och tror att arbetslivet ändå kan ha stor nytta av vår utbildning och den kunskap som vi fått genom den. Vi har lärt oss om problemlösning, projektarbete, kritiskt och analytiskt tänkande och förhållningssätt, hitta källor och i källor, läsa, förstå och tillämpa lagtexter m.m., vilket vi tror kan vara värdefullt och användbart i arbetslivet. Vi utbildas även för att, som vi ser det, på sikt kunna växa in i större arbetsuppgifter som HR-chefer, HR-strateger, egenföretagare och liknande. Vi ser en stor fördel med den inbyggda praktikperioden, då vi bygger en bro mellan näringslivet och den högre utbildningen. Det kan också ses som ett svar på att möta arbetslivets krav. Det kanske kan vara på sin plats att utöka denna praktikperiod till att omfatta en hel termin. Brittmarie berättade att när hon gick PA-programmet i Stockholm så var utbildningen på 3½ år och att det ingick en hel termins praktik. Vilket i hennes fall ledde till en fast anställning på praktikplatsen.

Den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa frågeställningar kan läsa Maria Löfgren Martinssons avhandling - Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarheten (2008). Den går att ladda ner.

Så frågan är: "Kommer vi att kunna svara upp mot det arbetslivet gapar efter?"

Nästa inlägg handlar om - Konsten att leva innerligt.

torsdag 1 december 2011

Samarbete och gästbloggare

Frida Ellingsen och Isabell Thorman
Jag har inlett ett samarbete med Isabell Thorman och Frida Ellingsen, som studerar vid Linnéuniversitetets personal- och arbetslivsprogram och sitter som ordförandepar i PAX utbildningsförening. Ni kommer att se dem framöver här på bloggen där de varannan vecka tillsammans med mig kommer att hålla er uppdaterade om olika HR-frågor, ge er inblickar i aktuell forskning, presentera intressanta uppsatser, delge er våra kunskaper och erfarenheter, ge lästips på böcker och artiklar och allmänt bara dela med oss av våra funderingar kring olika HR-frågor.
Här kommer deras första inlägg där de presenterar sig.
Vi är två studenter som läser femte terminen vid Personal- och Arbetslivsprogrammet, PA-programmet, med inriktning arbetslivspedagogik. Just nu är vi i full gång med vår kandidatuppsats, vilket är både intressant, givande och utmanande. Under vår sjätte och sista termin kommer vi att läsa en tio veckors kurs om Human Resource Management och Human Resource Development för att sedan under terminens tio sista veckor ge oss ut på praktik. Under denna termin kommer många frågor och tankar att väckas då teori och praktik möts och vi så småningom lämnar studietiden för arbetslivet. Det kommer vi självklart också att berätta om och vad som finns i tankarna på en personalvetare inför slutspurten.
Inom vilka områden ligger då vårt största intresse?
Personalvetaryrket är en intressant bransch som har många olika och spridda inriktningar men självklart finns det ämnen som vi finner extra intressanta. Kompetensutveckling och hur man skapar friska organisationer är ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Vi kommer att skriva om hur man rekryterar, utvecklar och behåller kompetens genom kompetensförsörjning.
Vi kommer att gästblogga varannan torsdag och nästa inlägg kommer den 15 december. Vi ser framemot samarbetet med Human Resource Center och att få dela våra tankar med er. Missa inte nästa blogginlägg då vi presenterar lästips NR ETT.
Min slutkommentar
De ska bli extra intressant att få Isabells och Fridas tankar och funderingar och även idéer kring några av de utbildningar som Human Resource Center erbjuder, nämligen
- hälso- och relationsorienterat ledarskap
- psykosocial arbetsmiljö
- medarbetarsamtal och svåra samtal
- stress och stresshantering
- alkohol och drogfrågor.

söndag 16 oktober 2011

IQ, EQ och SQ

Jag har haft utbildningar i veckan och rubriken var personalfrågor. Rubriken var allmän och vid och gav därmed stort utrymme för mig att forma innehållet. De kom att handla om att rekrytera personal, leda personal, få personal att trivas och utvecklas och om vilka chefer/ledare som gör det bäst.

Chefer måste kunna vara både både chef och ledare men mer ledare än chef i dag. Att vara chef är en position och att vara ledare är ett förhållningssätt. Som chef ska du sätta mål, stå för fakta och information, kunna avtal och lagar, stå för struktur och ordning, styra med pengar och budget, alltså stå för sakfrågorna och styra m.m. Många av dessa frågor är IQ-frågor som ställer krav på logiskt tänkande.

Men som ledare är det alldeles nödvändigt att ha andra förmågor också. Och grunden för allt är att man har en god självkännedom. Först lära sig styra sig själv sedan styra andra. Som ledare ska du förstå vad som händer i samspelet mellan människor, kunna hantera konflikter, förstå problem, få samarbete och relationer att fungera, förstå andra och skapa en atmosfär som gör att personalen utvecklas och trivs. Dessa frågor ställer krav på känsla, engagemang och kunskap om mänskors beteende (Emotionell och Social kompetens - EQ och SQ)

I dagens SvD läste jag om Avanza Banks nye VD i "Tränad på toppen". En chef behöver inte vara bäst på allt, säger VD:n, och inte heller kunna allt. Vidare säger han att en chef bör vara trygg i sig själv och veta vad han är bra och inte bra på. Han anställer personal som kan det han inte kan.

Under utbildningen pratade vi chef-/ledaregenskaper och vilka som är bra att ha för att vara en bra chef. Vi kom fram till följande: engagemang, tydlighet, bra på att kommunicera och skapa delaktighet, inspirerande och rättvis. Så en bra chef har personalen i fokus, förstår och kan sätta sig in i problem av olika slag, kan entusiasmera och utveckla, är engagerad och skapar trivsel. Varje mänska vill bli sedd och förstådd utifrån sig själv, ha frihet, vara delaktig och få bestämma.

I samma tidning läser jag också i " Tid för annat får alla att stanna" där man berättar om SAS Institute som den bästa arbetsplats i många länder. Företaget menar att produkten skapas i personalens hjärnor och därför krävs en stimulerande miljö med frihet och självbestämmande. Det är dessutom bra för affärerna.


Friska människor skapar friska och framgångsrika organisationer.

onsdag 7 september 2011

Hur lång tid tar det att förändra världen?


En dag när jag var på väg hem från kontoret så passerade jag en mamma och hennes två barn, jag utgick från att de var hennes. Det var en son och en dotter. Sonen kunde vara ca 5 år och flickan ca 3 år. De gick där och småpratade och så hör jag den lille sonen säga: "Vet du jag såg en flicka som ville ha en fotboll" och efter en kort paus "Och en pojke som ville ha en docka." Jag hade gärna velat stanna upp och höra mammans svar eller kommentar men det hade verkat konstigt om jag bara hade stannat upp så där. Så mammans svar hänger fortfarande i luften. Hon kanske svarade: "Oj, det var väl konstigt" eller "Tycker du det var konstigt?" eller något annat.

Redan pojkens funderingar tyder på att de traditionella könsrollsmönstren har börjat få fäste i honom. Han ser redan att flickor/mammor/systrar gör och leker på ett viss sätt och han ser att pojkar/pappor/bröder gör och leker på ett helt annat sätt. Vem har lärt honom det? Det är ju inte alltid vad jag som förälder säger som betyder något. Det är snarare mina handlingar som barnen lär sig av. Pojken är ju också en del av ett större sammanhang. Han lär sig på dagis, i lekparken, bland kompisar och allt som finns runt omkring honom i samhället.

Hur lång tid tar det att förändra världen? Hur lång tid tar det att förändra invanda och stereotypa könsrollsmönster? Det vet väl ingen men en sak är säker, att om man vill förändra världen så måste man börja med sig själv. Vad bär jag med mig, vad signalerar jag och vilka värderingar, attityder och förhållningssätt har jag. All förändring börjar med och hos mig själv.

Jag avslutar med att citera en del ur Michael Jacksons "Man in the mirror"
.....I'm starting with the man in
the mirror
I'm asking him to change
his ways
And no message could have
been any clearer
If you wanna make The World
a better place
Take a look at yourself, and
then make a change......

söndag 7 augusti 2011

Lila Hibiskus....Då förstod jag, att det var precis så faster Ifeoma gjorde med sina barn; hon la ribban högre och högre, både i sättet att prata med dem och i vad hon förväntades sig av dem. Hon gjorde det hela tiden, övertygad om att de skulle ta sig över ribban. Och det gjorde de. Annat var det för Jaja och mig. Vi hoppade inte över ribban för att vi trodde vi skulle klara det, utan för att vi var livrädda för att inte klara det.....

Det här är dirket hämtat ur boken "Lila Hibiskus" av Chimamanda Ngozi Adichie sidan 208. Jag tycker att just det här säger en hel del om vad boken handlar om. I boken möts två syskon med helt olika synsätt vad gäller uppfostran med helt olika sätt att förhålla sig till det som är främmande, olikt och annorlunda. Här möter vi den kärleksfulla och toleranta Ifeoma och den intolerante och tyranniske Eugene.

Men boken handlar framför allt om Kambili och hennes bror Jaja. Deras far, Eugene, är en aktad och respektabel man och fabriksägare och som fått pris för sina insatser för de mänskliga rättigheterna. Han skänker stora summor till enskilda och till olika välgörande ändamål. Utåt är det en man som många ser upp till men inåt, inom hemmets fyra väggar, håller han sin familj i ett järngrepp. Det är hans lag och ordning som gäller och minsta avsteg från den ordningen leder till bestraffningar. Han misshandlar både sin fru och sina barn. Inom hemmets väggar finns inget utrymme för fritt tänkande och fritt skapande utan allt är påtvingat, kontrollerat och styrt av fadern. Där finns ingen lek och inget skratt. Där förekommer inget middagsprat, inga diskussioner, man hör ingen uttala en åsikt, där finns inga meningsskiljaktigheter. Allt är på faderns villkor.

Så en dag, på grund av en rad omständigheter, får Kambili och Jaja bo hos faster Ifeoma och hennes barn. Här möter de en helt annan värld, betydligt enklare men mera livfull, mera högljudd, mera välkomnande, öppen och generös. Här hörs både sång, glädje och skratt. Här diskuterar man och pratar i mun på varandra. Här får Kambili och Jaja upp ögonen för en annan värld, som de inte vill lämna. Kambili och Jaja lär sig så småningom att hitta glädjen, skratten, lusten, längtan och kärleken.

Det är en mycket fin och målande berättelse om barn som blir utsatta för misshandel, intolerans, förtryck. Barn som inte får vara barn och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar utan blir pådyvlade ett liv med rädslan som följeslagare. Man blir livrädd för att inte klara av att hoppa över ribban. Där rädslan finns, finns ingen glädje och lust.

söndag 3 juli 2011

Nu blommar linden


Varje år vid den här tiden åker tankarna automatiskt tillbaka till sommaren då jag gjorde min allra första cykelsemester och dessutom ensam. Jag hade bestämt mig för att cykla Gotland runt. "Men är det inte trist, tråkigt och förfärligt ensamt?", undrade många. Nä, varken det ena eller andra men visst ensam var jag ju men jag kände mig aldrig ensam. Visst hade jag många och långa stunder för mig själv och det gav mig mycket tid att fundera, tänka och bara vara. Det är nyttigt att stanna upp ett tag, att ta en paus från det invanda och bara vara med och i naturen. Ingen annan litteratur än min Flora och Fauna, karta och min tomma anteckningsbok. Floran och Faunan för jag hade börjat upptäcka att allt som växer har namn, så jag ville lära mig allt om Gotlands flora och fauna. Allt lyckades jag väl inte lära mig men en hel del i alla fall. På Gotland finns ju en hel del som inte finns någon annanstans. Kartan var bra för där fanns alla cykelvägar och natursköna vägar utmärkta. Anteckningsboken för att fästa ner mina tankar och funderingar och färdvägen dag för dag.

Då var ingen uppkopplad och nåbar jämt. Då gjorde man inga statusuppdateringar och sände live från sina äventyr. Nä, dem skrev man ner i sin anteckningsbok och förevigade med hjälp av kameran. Då gick man till telefonkiosken om man ville vara nåbar. Uppkopplad var man när man såg på teve. När tevesändningarna var slut så sa man god natt och gick och la sig. Nu flyter allt ihop och dag blir natt och natt blir dag. Då, inte forntid utan 1970-/1980-tal. Det har hänt en hel del de senast 20 åren.

Då, den sommaren jag fick lära mig hur linden ser ut och framför allt hur ljuvligt den doftar. Jag bodde på ett vandrarhem i Hemse och blev där bekant med en väldigt trevlig familj, som också var växtintresserad och mycket mera kunnig än vad jag var. "Kom", sa mannen, " så ska jag visa dig linden", som just då stod i full blom i den ljumma kvällen. Kvällen var magisk och jag blev helt tagen av den ljuvliga doften. Där jag kommer ifrån, norr om polcirkeln, växer inga lindar.

Vi har en lind på våran gård. Den har stått här i snart 20 år så den har hunnit bli rätt stor. Under linden har jag skapat ett grönt rum. Lindens grenar och bladverk bildar rummets tak, blommor och buskar är rummets väggar och golvet har jag stenlagt själv. Där sitter jag och njuter av lindens doft. Och när linden blommat klart finns det annat jag kan njuta av. Jag sitter där i mörkret och lyssnar på rösterna jag hör på andra sidan vår höga häck. Jag syns inte från utsidan men jag hör det som händer där. Det är mysigt. Så ta vara på dina bara vara stunder och var du än är och just nu blommar linden.

söndag 12 juni 2011

Ställtid, bara-vara eller medveten närvaroÄr du en person som alltid måste vara tillgänglig, som aldrig stänger av mobiltelefonen, som alltid är uppkopplad, som aldrig säger nej? Då kanske det är dags att ge dig själv lite ställtid eller bjuda dig själv på bara-vara stunder eller varför inte bara vara lite medvetet närvarande i nuet. Hjärnan behöver lite ostörd tid för att fungera effektivare. Problemlösning, kreativitet och nytänkande kräver ostörd tid. Du behöver ge dig själv eller din hjärna tid för eftertanke och tid för att låta hjärnans undermedvetna arbeta.

Ställtid
Du står inför en stor, svår och viktig uppgift som du vet måste vara klar till en viss tidpunkt. Du skjuter upp det hela tiden och trots att tiden är knapp så väljer du att göra annat. I stället för att göra det du borde så börjar du städa, påta i trädgården eller något helt annat. När du är klar med städningen eller det du gjorde tar du itu med uppgiften. Och plötsligt så faller allt på plats, du vet exakt vad och hur du ska göra och du hinner dessutom bli klar i tid. Men vad var det egentligen som hände? Jo, du gav din hjärna lite ställtid, lite tid åt ditt undermedvetna att arbeta.

"Ställtid - det är den tid det tar att ställa i ordning, ställa till rätta så att man sedan kan börja göra något" - hämtat från Bodil Jönssons bok "Tio tankar om tid", sidan 37.

Bara-vara
Jag är uppvuxen med bara-vara stunder. Det var min mamma som lärde oss detta. Vi satt ofta i soffan i vardagsrummet timmarna mellan eftermiddag och kväll. Den stunden på dagen då dagen sakta övergår till kväll, då ljuset långsamt tonar ut och blir till skymningsljus. En magisk stund. Vi satt där tysta och lät tankarna vandra utan att fastna någonstans medan dagen sakta övergick till kväll. Vi lärde oss att stilla oss en stund, vilket jag är tacksam för. I dag försöker jag lära andra detta. http://hrcentersverige.blogspot.com/

När gav du dig själv en bara-vara stund? En stund då du bara sitter alldeles tyst och bara låter tankarna komma och gå utan att fastna någonstans?

Medvetet närvarande
Ta en promenad, gärna ensam, utan annat mål än promenaden. Upptäck vad som finns att upptäcka. Det finns mer än du tror. Ta hjälp av dina sinnen. Du kan börja med synen. Se på allt som dyker upp som om det vore första gången du såg det. Du är bara där du är, medvetet närvarande i nuet.

måndag 16 maj 2011

Utbildning för SKTF:are
Den 5 och 6 maj var det styrelseutbildning för SKTF:are från hela Halland på Grand Hotell i Falkenberg. Jag var där en halvdag den 5 maj och pratade om
- stress och stresshantering
- livsbalans och livsstil
- krav, kontroll och socialt stöd
- kidnappad hjärna - om beroenden
- bruk, riskbruk, missbruk
- komma på bättre tankar
- att vara här och nu
- förändringshjulet
- dialogen - samtalet

söndag 24 april 2011

Lyssna inåt


Veckans samtal - http://www.hrcenter.se/foretag-organisationer/samtal fick mig att tänka på historien om de små grodorna. Den är riktigt bra.


Om du vill förverkliga DIN dröm lyssna inåt och slå dövörat till alla som finns där ute och som har åsikter om allt och framför allt om DIN dröm. De som säger: "Det går inte." Tänk i stället: "Tänk om det går."


Använd din energi till att fokusera på det som är viktigt för dig. Om du använder energin till att fundera på vad alla andra ska tycka så läcker du energi och det finns till slut ingen energi kvar till dig och DIN DRÖM. Så gör som grodan som lyckades nå toppen.


Här är historien.

Det var en gång ett gäng grodungar, som ordnade en kapplöpning. Deras mål vara tt nå toppen av ett högt torn. Mycket folk hade samlats för att titta på kapplöpningen och heja på löparna.

Kapplöpningen började. Ingen av åskådarna troddee riktigt på att grodorna skulle klara av att nå toppen. Från publiken hördes: "Det kommer aldrig att gå! Det är alldeles för ansträngande!" Och "De kommer aldrig att nå tornets topp, det är alldeles för högt". Men grodorna fortsatte sin klättring och några grodor gav upp medan andra fortsatte sin klättring. Åskådarna skrek: "Det är alldeles för svårt! Ingen kommer att klara det!" Ytterligare några gav upp. Till slut hade alla grodor utom en gett upp. Den nådde toppen och stod som ensam segrare. Alla ville förstås veta hur grodan hade burit sig åt för att klara bedriften. En gick fram och frågade.


Grodan som vann var döv.


Sensmoral. Lyssna aldrig på människor som är negativa och pessimistiska och som säger att det inte går. De fråntar dig de finaste drömmar och önskningar som du bär.


Tänk på vilken kraft ord kan ha. Allt vad du hör påverkar dig. Lyssna inåt i stället för utåt.

söndag 10 april 2011

Hjärnan minns

Hjärnan minns allt som du lärt dig. Efter att inte ha stått på ett par skidorpå ca 10 år kastade jag mig utför branterna på Dundret på ett par hyrda carvingskidor - http://youtu.be/lcSY-MOUbMs

lördag 9 april 2011

Tänk om det gårVeckans samtal http://www.hrcenter.se/foretag-organisationer/samtal fick mig att tänka på historien om de små grodorna. Den är riktigt bra.


Om du vill förverkliga DIN dröm lyssna inåt och slå dövörat till alla som finns där ute och som har åsikter om allt och framför allt om DIN dröm. De som säger: "Det går inte". Tänk istället: "Tänk om det går".


Använd din energi till att fokusera på det som är viktigt för dig. Om du använder energin till att fundera vad alla andra ska tycka så läcker du energi och det finns till slut ingen energi kvar till dig och din dröm. Så gör som grodan som lyckades nå toppen.


Det var en gång ett gäng grodungar, som ordnade en kapplöppning. Deras mål var att nå toppen av ett högt torn. Mycket folk hade samlats för att ta del av kapplöpningen och heja på löparna.


Kapplöpningen började. Ingen av åskådarna trodde riktigt på att grodorna skulle klara av att nå toppen. Från publiken hördes yttranden som "Det måste vara ansträngande! Det kommer säkert aldrig fram." Och "De lyckas nog inte att ta sig ända upp - tornet är alldeles för högt." Men några fortsatte ändå klättringen. Och folket skrek vidare: "Det är alldeles för svårt! Ingen kommer att klara det." Allt fler grodor gav upp. Men en av dem fortsatte mot höjderna.


Den ville helt enkelt inte ge upp. Till slut hade alla grodorna gett upp utom en, som slutligen nådde toppen. Alla ville förstås veta hur grodan bar sig åt för att klara strapatsen. En av medtävlarna gick fram till grodan för att fråga hur den bar sig åt för att klara av konststycket

att nå sitt mål.Grodan som segrade var döv.
Sensmoral. Lyssna aldrig på människor som är negativa och pessimistiska och som säger att det inte går. De fråntar dig de finaste drömmar och önskningar som du bär i ditt hjärta.
Tänk på vilken kraft ord kan ha. Allt vad du hör påverkar det du gör. Slå helt enkelt dövörat till om du hör någon säga att du inte kan förverkliga dina drömmar.

söndag 3 april 2011

Alla kan någonting


I torsdags, den 31 mars, gick jag runt bland alla UF företag i Tipshallen i Växjö. Det tog sin tid för UF-företagen var många. Jag pratade med några och tittade på andra. Det var stor spännvidd och stor variation och en enorm kreativitet. Jag är mäkta imponerad både av idérikedomen, entusiasmen och modet. Hoppas verkligen att många väljer att fortsätt att driva sina UF företag i annan form efter utbildningen.


Jag hade även den stora äran att få en VIP inbjudan till Konserthuset lite senare under eftermiddagen. VIP programmet inleddes med miniföreläsningar med Maria Daniels som moderator. Maria Daniels driver företaget, Retorikedom http://retorikedom.se/ommig.html. Maria är utbildad Storyteller, Storytelling för strategisk kommunikation. Hon inspirerar andra till att vilja bli bättre och våga tro på sig själva. Hennes metod är storytelling, att nå ut med ett budskap med hjälp av en berättelse från verkligheten. Hon var väldigt spännande att lyssna på.


Temat för föreläsningarna var entreprenörskap och den som inledde var Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet - http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=126 . En forskare som själv tvivlar på om det går att utbilda i entreprenörskap. Genom att försöka utbilda och ge kunskap i entreprenörskap tar man snarare död på kreativiteten än uppmuntrar den. Entreprenörskap handlar om att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt, att göra skillnad, att kunna improvisera, imitera mer än kreera och skaffa sig kontakter och bygga nätverk.


Nästa inspirerande föreläsare var Kadim Acka, som i dagarna kommit ut med boken - Tänk som en turk. När han kom till Sverige så var han både hemlös och fattig. I dag är han företagare och miljonär. Han driver företag inom renhållnings- och fastighetsbranschen och har ägt, som han säger, 34 företag. Kadim inspirerar. Han har lyckats flör att han har tagit vara på chanserna som har dykt upp och gjort något av dem. En härlig människa, som visar att det går att leva sin dröm.


Därefter var det dags att utse vinnare i det regionala mästerskapet i UF-företagande. Man tävlande i olika kategorier, t.ex. för bästa affärsplan, bästa hemsida, bästa logotype m.m. Till Kronobergs läns bästa UF-företag utsågs Brädbolaget UF. Det fanns många som imponerade och jag har mina personliga favoriter. Ett var företaget Cooee Design by Love http://www.cooeebylove.kk5.org/. Det är fyra härliga tjejer från Sunnerbogymnasiet som driver företaget som säljer unika och miljömedvetna smycken via nätet. De har ett samarbete med Cooee Design AB Lagan. Tjejerna gjorde en väldigt bra och trevlig presentation av företaget. De vann priset för bästa hemsida och kom på andra plats som regionens bästa UF företag


Ett annat av mina favoriter bland UF- företagen var Envirohat UF - http://www.facebook.com/photo.php?fbid=189994111042017&set=a.152129644828464.24516.144224912285604&theateroch som fick pris för bästa hantverk. De är en tjej och tre killar som tillverkat en hatt av 100% komposterbart material, lin. Det har inte enbart tillverkat hatten utan även vertygen för att göra hatten. Fantastiskt. Och en eloge för miljöltänket i båda UF företagen.


Det var en mycket inspirerande dag och jag är glad att jag fick vara med. Det skulle vara roligt att kunna följa dessa företag in i framtiden. Det gäller att tro på sig och sin förmåga, ha mod att driva det man tror på och lita på sin förmåga att hantera med- men även motgångar. Alla bär vi på drömmar . Jag kan hjälpa dig att förvekliga din dröm - http://www.hrcenter.se/privatpersoner.


Alla kan någonting, som var sensmoralen i filmen - Hur många lingon finns det i världen. Gå och se den.


Ett passande avslutning är följande Lita på dig själv. Skapa det liv du vill leva. gör det bästa och det mesta av dig själv genom att blåsa liv i möjligheternas gnistor inom dig så att de slår upp till lågor av verklighet. Foster C. McClellan

söndag 27 mars 2011

Föreläsning den 17 mars


Dagen efter mötet med Maud Olofsson och Tillväxtverket var det dags för föreläsning i stresshantering. Det var Conductive som var anordnare. Deltagarna var folk i olika befattningar inom skolvärlden och kom från olika delar av landet. Föreläsningen handlade om följande: vilka orsaker till stress, satt gå på autopilot, vad händer i kroppen/hjärnan vid stress, hur hantera stress och ta kontroll över vardagen och slutligen verktyg och praktiska övningar för att kunna hantera stressen i vardagen. En del av det som jag tog upp under föreläsningen finns också under mitt tidigare inlägg, När djur inte jagar eller jagas vilar de.


Att vara utsatt för stress innebär inte att man lider av den. Vi är utrustade med ett biologiskt försvarssystem som ska hjälpa oss att hantera stress och andra svåra situationer. Dessutom är vi alla olika och reagerar olika. Det som stressar en del behöver inte stressa en annan. Det är både hur vi har det och hur vi tar det som spelar roll. Men en sak är säker vi behöver alla tid för vila och återhämtning mellan varven för att inte dräneras på energi. Så nu när våren är i antågande, gå ut och njut av vår vackra natur och fyll på med energi. Och avslutningsvis några kloka ord, som också är ett verktyg.

Stressupplevelser förekommer bara i tiden. I nuet befinner vi oss

i ett tillstånd av inaktivitet, något som leder till avspänning.

När man uppnått sinnesro, blir det möjligt att slå av autopiloten

och välja att handla på ett sätt som minskar stressen.

Andries J Kroese

söndag 20 mars 2011

Ambassadörsträff med Maud


Jag är inne på mitt fjärde år som Ambassadör för kvinnors företagande. Vårt uppdrag är att sprida vår kunskap och våra erfarenheter om företagande till olika grupper i samhället för att inspirera, entusiasmera och ingjuta mod till andra. Årligen samlar Tillväxtverket och Maud Olofsson, närings- och energiminister, oss till en inspirationsdag, vilket skedde den 16 mars. Vi träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka, lära oss av varandra och andra och resultatuppföljning. Maud deltar alltid vid våra träffar. Hon är verkligen en förebild, vilket jag också hoppas att jag är och kan vara för andra och inte bara som företagare utan även som medmänniska.

Dagen bjöd på en rad intressanta och inspirerande talare. först i raden var Helene Ahl, professor och forskare vid ENCELL i Jönköping - http://hj.sehlk/forskning/forskningsmiljoer/livslangt-larande.html. Rubriken för hennes föredrag var - Fällor och fel när vi kommunicerar kring kvinnors företagande. Går det att undvika stereotyper?. Svaret på frågan är att det inte går att undvika stereotyper, eftersom vi förstår världen utifrån kategorier. Men man kan fylla dem med annat innehåll.

Nästa föredrag handlade om - Affärsänglar - finansiering och hölls av Leila Swärd Ramberg från Theia http://www.theia.se/. Theia investerar i bolag, oberoende av bransch, med stark marknadstillväxt för att få avkastning på investeringen inom en planerad framtid. Alltså en form av "Draknäste". Fyndigt namn för övrigt. Theia är en av titanerna och gudinna över guldet.

Tredje föredraget handlade om - Konsten att öka lönsamheten, en handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag. Den är författad av Eva-Britt Hult, Karin Aspengren och Marianne Stenborg. http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1533

Fjärde var ett av mina ämnen, nämligen kommunikation. Det var Catrin Fock som pratade om - Rösten, kroppsspråket - allt kommunicerar och spelar roll. Om kommunikation med kunden, om att ständigt representera sitt företag och vara ansiktet utåt, en viktig del i att utveckla sitt varumärke. Min stämma http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=11144

Sista föreläsningen för dagen var årets Tjänsteutvecklare, Catharina Tavakolinia, VD för Kavat Vård. Hon berättade om sitt företagande, sina drivkrafter och vad tjänsteinnovation betyder för henne. http://www.kavatvard.se/

Sedan gick jag ut i det underbara solljuset och vårljuset som flödade över Stockholm denna dag. Jag kände mig glad och upprymd och fylld av idéer och inspiration.

lördag 12 mars 2011

Spring för livet

foto: Federico Stevanin/FreeDigital Photos.net
Jag satt också och såg på Melodifestivalen i lördags. Jag höll inte på vinnarlåten utan på "Me and my drum". Men det var en annan låt som fångade mitt intresse, nämligen "Spring för livet". Vilken stark text. Den berör. Och ibland handlar de beteendesamtal jag sitter i om väldigt svåra saker, t.ex. misshandel. http://www.hrcenter.se/foretag-organisationer/samtal

Du säger att du har förändrats
Att du aldrig menade att slå
Du säger att allt har förändrats
Om jag ville så skulle jag förstå
Man skadar inte den man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Jag lever med mina minnen
Och sår som ingen kan de
Jag lever med mina minnen
Försöka glömma är ingen idé
Man skadar inte om man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det inte värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig att förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Du skadade hela mitt väsen
Du sa att jag alltid gjorde fel
Du klagade på hela mitt väden
Tills jag inte längre var hel
Man skadar inte om man älskar
Vilket du faktiskt säger att du gör

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det inte värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Och jag älskar livet
Det får du aldrig ta ifrån mig
För om nu hat är motivet
Så finns där inget hat hos mig

Spring för livet om det är dig kärt
Att slå tillbaka, det är det aldrig värt
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå
Det enda du kan göra är att gå

Sara Varga och Fredrik Boström

söndag 6 mars 2011

När djur inte jagar eller jagas vilar de


Jag återkommer till det där med tankens kraft, som jag skrev om den 16 januari. Den här gången kopplar jag tankens kraft till stress. Det finns flera orsaker till stress och förutom olika fysiska faror så kan olika sociala och psykologiska faktorer stressa oss. Det kan vara olika svåra händelser i livet, arbetslöshet, omstruktureringar och förändringar på jobbet, separationer och skilsmässa, dödsfall, mobbning, att man känner sig nedvärderad, att inte bli sedd och bekräftad, ekonomiska bekymmer, ingen eller liten kontrollmöjlighet över sin arbetssituation eller privata situation, höga krav på sig själv och från sin omgivning, hög arbetsbelastning, dubbelarbete, att alltid finnas tillhands för andra, svårt att säga nej etc.

Men alla som blir utsatta för dessa saker upplever inte streess. Det är inte stressen i sig som är problemet utan snarare den förmåga man har att hantera stressen. Alltså inte hur vi har det utan hur vi tar det. Vi reagerar väldigt olika på samma sak, en del blir stressade medan andra inte. Olikheten kan bero på en en rad faktorer som att vi genetiskt sett är olika, vi har gått igenom olika saker, vi har olika kunskap och erfarenhet, vår sociala miljö har präglat oss på olika sätt, vi har olika personlighet, vi tolkar saker olika och vi ger tolkningarna olika betydelse etc.

Det är mycket man kan åstadkomma med tankens kraft. Inbillade faror och hot kan framkalla samma slags stressreaktioner som när man blir jagad av vargar på riktigt. Vi oroar oss för en massa saker som aldrig kommer att inträffa. Vi kan alltså med tankens kraft försätta vår kropp i larmberedskap, i samma slags beredskap som om vi var utsatta för en verklig fysisk fara. Pulsen ökar, blodtrycket stiger, andhämtningen går snabbare, sömnen blir sämre, mer energi pumpas ut till delar av kroppen som behöver energi för att fly undan den fara som hotar, matsmältningen går långsammare, lusten att fortplanta sig upphör etc.

Om vi ofta mobiliserar energi för att bekämpa inbillade faror får kroppen aldrig tid att återhämta sig. Kroppen behöver vila och återhämtning för att orka med nästa fara eller hot. Om kroppen inte får den vila den behöver så minskar motståndskraften och vi blir mottagliga för olika sjukdomar. När djur inte jagar eller blir jagade vilar de. Men när människan inte jagar eller blir jagad av verkliga och inbillade faror och hot går hon på i samma tempo tills nästa fara dyker upp, alltså en ständig beredskap.

Att vara utsatt för stress innebär inte automatiskt att man lider av den. Vi har ett biologiskt system som sköter om den saken. När vi utsätts för stress så går vårt sympatiska nervsystem - flykt och kamp - i gång. När faran är över går kroppen ner i varv och det parasympatiska nervsystemet - vila och återhämtning - slås på. Så för att långsiktigt hålla sig frisk så är det viktigt att vi ger oss själva tid för vila och återhämtning.

Det här är delar av en föreläsning som jag håller om 1½ vecka i Stockholm

lördag 26 februari 2011

Färg och stil och självförtroende

Kan man förändra en människan självkänsla och självförtroende med hjälp av färg och stil? Jag menar att man kan. Insidan är givetvis viktig och går inte att bortser ifrån men det går att lyfta en människa utifrån och in med hjälp av färg och stil. En del upplever sig trista, tråkiga och färglösa av naturen och tror att de är hopplösa fall men så är det inte. Med rätt färg och stil kan man åstadkomma, nästintill, underverk. Det är sant att man ser friskare och fräschare ut när man är brun men lika sant är att man kan se lika frisk och fräsch ut med rätt färg. Rätt färg får ditt ansikte att lysa och se friskt och fräscht ut. Alla människor, med få undantag, kan ha alla färger men alla kan inte ha alla nyanser. Så av alla 4 miljoner nyanser så gäller det att hitta just dina färger. Med en analys kan vi komma ganska nära just dina färger. Färger kan vara kalla och varma, ljusa och mörka och klara och dämpade.


När vi gör en färganalys så utgår vi från hy, hår och ögon och analyserar dem utifrån färgens tre dimensioner, färgens namn, färgens ljus- eller mörkhetsgrad och färgens styrka. Vi använder oss vidare av de fyra årstiderna för att kategorisera färgerna. Årstiderna representerar de tre dimensionerna. Vinter och sommar är kall medan vår och höst är varm. Vinter och vår är klar medan höst medan sommar är dämpad. Vinter och höst är mörk medan sommar och vår är ljus. Analysen resulterar i en färgpalett som består av din 30 bästa färger och som är din hjälpreda för inköp och garderobplanering.


Pröva sedan vad som händer när du klär dig i dina bästa färger, den färg som lyfter dina ögon eller ditt hår eller din hy. Hur upplever du dig själv? Hur känns det? Vilka kommentarer får du från andra? Pröva sedan att klä dig i färger som inte alls är dina? Hur upplever du dig själv? Hur känns det? Vilka kommentarer får du av andra? Fel färg drar ner dig medan rätt färg lyfter dig? Rätt färg känns utifrån och in, du känner dig snyggare, vackrare och fräschare. Och när du känner dig snyggare, vad händer med självförtroendet och självkänslan. Självklart måste man jobba med både insidan och utsidan men utsidan gör också skillnad.

söndag 20 februari 2011

Att se ett ljus i mörkret

Ett gäng forskare i USA har studerat hur nöjda amerikaner är med livet utifrån hur många svåra händelser de varit med om. Människor som inte har varit med om några svåra händelser är mindre nöjda med sina liv än de som fått lite törnar i livet. Ett rimligt antal motgångar skulle alltså göra oss människor mer motståndskraftiga. I en artikelserien i SvD får vi följa fyra personer som ger sin syn på hur motgångarna påverkat dem.

Jag kom att tänka på den här dikten som Marie Fredriksson har skrivit.

Att vara stark är inte
att aldrig falla
att alltid veta
att alltid kunna


Att vara stark är inte
att alltid skratta
att hoppa högst
att vilja mest

Att vara stark är inte
att lyfta tyngst
eller att alltid lyckas

Att vara stark är
att våga hoppas
när ens tro är svagast

Att vara stark är
att se ett ljus i mörkret
och att alltid kämpa
för att nå dit

söndag 13 februari 2011

Känna glädjeVilken dag i dag. Solen strålade från en klarblå himmel, några minusgrader så det nöp lite i kinderna men inte så mycket på grund av kylan som för den kyliga vinden. Fåglarna kvittrade och jag andades vårvinter i luften. En rask promenad på nästan två timmar runt de två sjöarna, Växjösjön och Trummen. Vilket andningshål vi har här mitt i stan! Helt underbart! En härlig naturupplevelse och den gör mig så glad och lycklig och det är en glädje som stannar kvar länge. Glädjen smittar, så alla jag mötte gav mig ett leende tillbaka.

Vår förmåga att känna känslor utvecklades i vår hjärna långt tidigare än den tänkande och planerande förmågan. En del har lättare att känna känslor, andra svårare och ytterligare andra plågas av sina känslor. Alla är vi olika. När du vet vad du känner och varför så har du lättare att hantera ditt liv och njuta av livet. Så frågan är, kan man träna sig till lycka och glädje?

Det finns forkning som visar att det går. Lyubomirsky, som forskar inom positiv psykologi har visat att lycka bestäms till 50 % av arv, till 40 % av eget beteende och till 10 % av personliga omständigheter. Tillsammans med en kollega, Bates, gjorde de följande experiment. De lät mindre lyckliga personer härma de lyckas beteenden. De fick bland annat träna sig att sätta upp mål och sträva efter att uppnå dem och att ta sociala kontakter. Resultatet blev att de blev lyckligare.
Det här och mycket annat har jag läst i boken Himmel, helvete och allt däremellan av Anna Kåver.

söndag 6 februari 2011

Färger talar till oss


Färg talar till oss och ger oss information och de sänder budskap till omgivningen. Genom att bära vissa färger kan du påverka hur du uppfattas och behandlas av omgivningen i vissa situationer. Du kan också låta färgerna återspegla den du är och hur du känner dig. Färger i vår omgivning påverkar oss på olika sätt, de ger oss skönhetsupplevelser, sätter i gång tankar, väcker känslor, minnen och drömmar. Nedan följer ett litet smakprov på vad färger signalerar. Det finns givetvis mer att säga men som sagt, se det som ett smakprov

RÖTT är blodets och hjärtats färg och associeras med passion, energi, makt, dramatik.

BLÅTT är hav och himmel och stillhetens färg. Den signalerar frid, lugn, intellekt och respekt.

GULT är sol och signalerar optimism, lätthet, spontanitet och glädje.

GRÖNT är gräs och växter och signalerar harmoni, lugn, balans, säkerhet och trygghet.

Det finns mycket mer att säga om färger men det får vi återkomma till en annan gång. Ibland hör jag följande: "Jag kan inte ha rött, jag passar inte i rött". Men sanningen är att alla, med få undantag, kan ha alla färger. Det gäller bara att hitta rätt nyans av den färg man ska bära. Det finns kalla och varma röda. Det finns mörka och ljusa röda och det finns röda färger av olika styrka eller intensitet. Och hur ska du veta vilken som passar dig? Jo, gör en färganalys och få din egen färgpalett, som du kan ta med dig nästa gång du ska köpa en tröja, skjorta, kofta m.m.

Jag är utbildad färg- och stilkonsulent och numera även instruktör. Förutom att jag gör färg- och stilanalyser så utbildar jag även dem som vill bli konsulenter. Hör av dig om du är intresserad av det ena eller andra eller om du vill veta mera.söndag 30 januari 2011

Kidnappad hjärna

Vi har ett slags lustsystem i hjärnan med dopamin som budbärare, hjärnans belöningssystem. Belöningssystemets uppgift är att få arten att överleva. Det motiverar oss till att äta, dricka och fortplanta oss. När vi till exempel äter frisätts dopamin i belöningssystemet som gör att vi upplever ätandet lustfyllt och får oss att vilja äta igen. Vi minns den lustupplevelse vi kände efter en god måltid och vill gärna uppleva den igen. Vad händer då i hjärnan när man dricker alkohol? Även alkohol, narkotika och nikotin verkar genom belöningssystemet. De frisätter också dopamin och framkallar känslor av eufori och ibland kan euforin bli mer koncentrerad och intensiv än den njutning man får genom till exempel ätande och sex. Det är anledningen till att dess dragningskraft är så stor. Det är alltså inte enbart social och psykologiska faktorer som påverkar beroendet utan i stor utsträckning även det som händer i belönngssystemet.Men vad händer om dragningskraftren blir så stor att den går över till ett beroende? Jo, njutningen minskar och övergår till att bli mera tvångsmässig. Beronedet kan vara socialt, psykologiskt och fysiologiskt. När ett beroende utveckas händer det saker i hjärnan. Ett upprepat bruk av alkohol och droger bygger om hjärnans belöningssytem. Du triggar igång ditt belöningssystem på konstgjord väg och dina naturliga stimuli som mat och sex minskar i betydelse. Man kan säga att din hjärna är kidnappad av alkoholen eller av drogen. Det är den som styr dig. Ombyggnaden av hjärnan tar lång tid och försvinner inte heller över en natt. Lika lång tid som det tar att bygga om tar det att reparera. Man brukar säga att 95 % av problemet sitter i din hjärna och där sitter det hela livet. Det är anledningen till att vägen ut ur problemet är både svår och lång för den drabbade och obegriplig för omgivningen. Det är en sak att bli av med alkoholen och en annan att lära sig leva utan alkohol, vilket är absolut nödvändigt när det blivit ett beroende, något tvångsmässigt.


Så vad är sensmoralen? Tänk på mängder och tillfällenn och gå gärna in på min hemsida och kolla om du ligger i riskzonen - http://www.hrcenter.se/.

söndag 23 januari 2011

Bara nuet är

Bara nuet är

Åsa Nilsonne förmedlar mycket kunskap och klokskap i sina böcker. Jag har lärt mig mycket om mindfulness genom att läsa hennes böcker, som jag i min tur haft nytta av i mitt jobb, i samtalsbehandlingen. En sak som jag läste i en av hennes många böcker handlar om tid och hur vi använder vår tid. Så fundera en stund på var du har din uppmärksamhet. Är din uppmärksamhet riktad mot det som har hänt eller något som kommer att hända eller är du helt och hållet här och nu? Det ser väldigt olika ut och kan se ut så här. En del har 80 % av sin uppmärksamhet i dåtiden, 10 % i nuet och 10 % i framtiden. Andra har 80 % av sin uppmärksamhet i framtiden, 10 % i nuet och 10 % i dåtiden. Medan ytterligare några har 80 % av sin uppmärksamhet i nuet, 10 % i dåtiden och 10 % i framtiden. Vad får det ena och andra för konsekvenser? Din oro för morgondagen, det som ännu inte har hänt, kan till exempel leda till att
- du sover dåligt och kanske får sömnproblem
- din tid tillsammans med dina nära och kära blir kanske inte vad du tänkt dig, för du är lättirriterad och stingslig
- du glömmer saker
- ditt humör påverkas
- du inte ser det du bör se, inte hör det du ska höra, inte känner det som känns osv.
Om detta pågår en längre tid så kan det leda till stress.


Så lägg energin där den gör bäst nytta, alltså i nuet. Nuet är den enda tid som du kan kontrollera och påverka. Gårdagen har gett dig kunskap och erfarenheter som du kan använda för att möta situationer i nuet och okända saker i framtiden. Du vet att du har det som behövs för att möta morgondagen och dess problem, så släpp taget och ta vara på denna stund.


Det förflutna var. I morgon kan ske. Bara nuet är.
Beth Mende Conny

söndag 16 januari 2011

Tankens kraft

Tankens kraft eller det blir alltid som man tänkt sig. En dag såg jag följande statusuppdatering på Facebook: "Om jag blundar och håller tummarna blir det då som man tänkt sig?" Jag svarade: "Blunda inte och håll inga tummar utan ge i stället liv åt tankens kraft. Säg i stället - det blir alltid som man tänkt sig." Så börja jobba med tankens kraft. Sätt ett mål, tro på dig själv, fokusera på målet, gå in i dig själv, stäng ute alla energitjuvar och alla "det-går-aldrig-sägare och lev din dröm, då kommer du att nå den. Fyll dig själv med glädje, entusiasm och energi. Känslor aktiveras i hela kroppen och känslor föder känslor och du får mer av samma. "Lyckan kommer till den som skrattar." Så om du vill att något ska hända i ditt liv så måste du själv ta ansvar för att det ska hända. Du blir vad du tänker.

söndag 9 januari 2011

Jag hittade följande tre frågor i en bok, som jag nyligen läste, nämligen "Mandelträdet i din trädgård" av Thich Naht Hahn.


- Vilken är den bästa tidpunkten att göra en viss sak?


- Vilka personer är viktigast att arbeta tillsammans med?


- Vad är alltid viktigast att ägna sig åt?


Boken handlar om att leva här och nu och att ta vara på varje ögonblick för de kommer inte igen; att varje dygn leva sina 86400 sekunder, sekund för sekund och göra det med uppmärksamhet.


Med våra flexibla hjärnor kan vi rikta vår uppmärksamhet och kan därmed påverka vilken information vi tar in. Mindfulness är ett sätt att hålla uppmärksamheten i nuet och ta ansvar för att du lägger märke till det som är vitigast för stunden.


Författaren gav följande svar på de tre frågorna:


- Det finns endast en viktig tidpunkt och det är nu. Det innevarande ögonblicket är den enda tid vi har makt över.


- Den viktigaste personen är alltid den person som du är tillsammans med, som finns rätt framför dig, för vem vet om du kommer att ha med fler människor att göra med.


- Det viktigaste att göra är att göra den människa som står vid din sida lycklig, för det ensamt är livets värv. Det är just människorna runt omkring oss som vi först och främst måste leva för. Om man inte kan tjäna sin fru eller make eller barn eller förälder - hur ska man då tjäna samhället?måste

söndag 2 januari 2011

86400 sekunder och nya hjärnceller

Hjärnan växer med sin uppgift, så använd den flitigt. Dagligen får vi ett tillskott av nya friska hjärnceller. En del av dem får något att jobba med andra bara försvinner för att de inget har att göra. Och det bästa av allt - det är upp till dig vilket det blir. Är det inte fantastiskt!?

Varje dygn får du dessutom 86 400 sekunder inlagt på ditt tidskonto. De går inte att förbruka på en gång eller sparas utan måste förbrukas sekund för sekund. Så tänk efter hur du vill använda dina 86 400 sekunder eller 24 timmar. Lev livet här och nu och njut av varje sekund.