Individ- och organsationsutveckling

Utbildning och föreläsningar

Konsultationer

Coachning

Samtaltorsdag 29 december 2011

Konsten att leva innerligt


Konsten att leva innerligt

Vad är meningen med livet? Du kanske någon gång har ställt dig den frågan? Vad fick du för
svar? Den frågan ställde även Kierkegaard. Han frågade och ägnade dessutom sitt liv åt att söka svaret på den frågan. Svaret som Kierkegaard kom fram till finns i boken ” Konsten att leva
innerligt”, som är skriven av Ann Lagerström (frilansskribent, föreläsare och ledarskapskonsult) och berättad av Ted Harris (teologie doktor, präst och Kierkegaardforskare)

Kierkegaard ansåg att det var livsnödvändigt att ha en mening med livet. Han menade att alla
behöver en livsåskådning, något som får oss att gå upp på morgonen, som ger perspektiv på tillvaron och kraft att leva. Utan det tappar vi fotfästet och blir tomma inombords. Dessutom trodde Kierkegaard att livets mening var individuell, ingen annan än du kan formulera den. ”Det är ditt liv och din mening och därför är det bara du som har ett svar.”

Hur gör man för att förstå sig själv och hur gör man för att formulera en egen mening med livet, var frågor som Kierkegaard ägnade sig åt. Han kom så småningom fram till en väg med tre stadier (sinnlighet, innerlighet och andlighet) och nio steg. De nio stegen växte fram ur hans eget liv när han brottades med de existentiella frågorna. De nio stegen går ut på att lära sig leva innerligt. ”Att leva innerligt, säger Ted, innebär att ta livet och dig själv på yttersta allvar.” ”Att ömsint betrakta verkligheten, både den inre och den yttre, och i varje stund försöka förstå hur allt hänger ihop. Glöm alla måsten, allt det som andra påstår är sant och fundera över vad du själv känner och tycker: Vem är du bortom alla föreställningar? Vad ska du använda dig själv till? ”

Jag kommer ihåg när jag såg Britain’s Got Talent och Susan Boyle äntrade scenen. Hon var
osminkade och ostylad och juryn frågade henne med en nedlåtande ton ungefär så här ”…vad har du för dröm?” Och hon svarade: ”Jag vill bli en professionell sångerska”. Och vilken förebild har du, frågade jury i samma nedlåtande ton och fick även publiken med sig på detta cyniska skådespel? Elaine Paige, svarade hon. Juryns och publikens minspel talade sitt tydliga språk. Susan sjöng "I dreamed a dream" så hela salen blev mållös och fick 'ståpäls'. Ovationerna som följde ville aldrig upphöra. Numera är hon en etablerad sminkad och stylad artist.

” Jag, Soren Kierkegaard, behöver inte söka meningen med livet utanför mig själv. Jag behöver inte följa några auktoriteter eller tro på någon lära. Jag kan själv bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Sanningen om mitt liv går inte att hitta någon annanstans än i mitt eget liv.”

Lever du det liv du är ämnad att leva eller följer du bara med av gammal vana, för att du blivit itutad något genom din uppfostran eller anpassar du dig för att inte vara utanför eller udda? Har du tappat bort dig själv genom att för mycket rikta fokus och uppmärksamhet på vad andra tycker och tänker i stället för att lyssna inåt och vara lyhörd för de signaler som kommer inifrån dig själv? Först när vi lyssnar till oss själva kan vi utvecklas.

Till er alla, som tillsammans med mig har tränat att lyssna inåt för att öka lyhördheten för de signaler som kommer inifrån oss själva, och alla andra så vill jag önska er ett Gott Nytt År.

torsdag 15 december 2011

Gapar arbetslivet efter för mycket?

Foto - John Kasawa/freedigitalphotos

Maria Löfgren Martinsson skriver i sin avhandling Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet (2008) om det kompetensgap som finns mellan nyutexaminerade personalvetare och arbetslivet. Maria Löfgren Martinsson vann Magnus Söderström-priset i år och som delades ut under personalvetardagarna i Växjö. Magnus Söderström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och rektor emeritus vid Växjö universitet och var den första att få priset som årets personalvetare. Det är han som har fått namnge priset. Hans forskning behandlar området pedagogik och organisationsteori, samt utbildningsplanering, personalfrågor, ledning och ledarskap.

Vi, Frida och Isabell, tycker att Marias avhandling är intressant eftersom den tar upp en frågeställning som vi själva funderar mycket på just nu. Vi avslutar snart våra studier och ska ut i arbetslivet och undrar förstås om våra kunskaper och vår kompetens kommer att kunna matcha de krav och uppgifter som arbetslivet ställer.

Maria tar i sin avhandling upp frågan om det finns en överensstämmelse eller ett kompetensgap mellan vad den högre utbildningen fokuserar på och vad marknaden förväntar sig av de som kommer ut i arbetslivet. När vi, Frida och Isabell, läser platsannonser inom vårt område kan vi notera att man i de flesta fall efterfrågar någon form av praktisk erfarenhet inom personalområdet. Lyckligtvis så ingår en viss praktik i vår PA-utbildning under vår sista termin här på Linnéuniversitetet. Det är visserligen en blygsam erfarenhet men ändå någon och en början. Näringslivet menar att den högre utbildningen i högre grad bör anpassas till de krav och färdigheter som arbetslivet ställer på nyutbildade akademiker. Under vår praktik så hoppas vi givetvis kunna se och lära oss mer om vilka dessa krav och färdigheter är. Vi hoppas då få svar på frågan: "Gapar arbetslivet efter för mycket, eller?"

Vi hoppas och tror att arbetslivet ändå kan ha stor nytta av vår utbildning och den kunskap som vi fått genom den. Vi har lärt oss om problemlösning, projektarbete, kritiskt och analytiskt tänkande och förhållningssätt, hitta källor och i källor, läsa, förstå och tillämpa lagtexter m.m., vilket vi tror kan vara värdefullt och användbart i arbetslivet. Vi utbildas även för att, som vi ser det, på sikt kunna växa in i större arbetsuppgifter som HR-chefer, HR-strateger, egenföretagare och liknande. Vi ser en stor fördel med den inbyggda praktikperioden, då vi bygger en bro mellan näringslivet och den högre utbildningen. Det kan också ses som ett svar på att möta arbetslivets krav. Det kanske kan vara på sin plats att utöka denna praktikperiod till att omfatta en hel termin. Brittmarie berättade att när hon gick PA-programmet i Stockholm så var utbildningen på 3½ år och att det ingick en hel termins praktik. Vilket i hennes fall ledde till en fast anställning på praktikplatsen.

Den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa frågeställningar kan läsa Maria Löfgren Martinssons avhandling - Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarheten (2008). Den går att ladda ner.

Så frågan är: "Kommer vi att kunna svara upp mot det arbetslivet gapar efter?"

Nästa inlägg handlar om - Konsten att leva innerligt.

torsdag 1 december 2011

Samarbete och gästbloggare

Frida Ellingsen och Isabell Thorman
Jag har inlett ett samarbete med Isabell Thorman och Frida Ellingsen, som studerar vid Linnéuniversitetets personal- och arbetslivsprogram och sitter som ordförandepar i PAX utbildningsförening. Ni kommer att se dem framöver här på bloggen där de varannan vecka tillsammans med mig kommer att hålla er uppdaterade om olika HR-frågor, ge er inblickar i aktuell forskning, presentera intressanta uppsatser, delge er våra kunskaper och erfarenheter, ge lästips på böcker och artiklar och allmänt bara dela med oss av våra funderingar kring olika HR-frågor.
Här kommer deras första inlägg där de presenterar sig.
Vi är två studenter som läser femte terminen vid Personal- och Arbetslivsprogrammet, PA-programmet, med inriktning arbetslivspedagogik. Just nu är vi i full gång med vår kandidatuppsats, vilket är både intressant, givande och utmanande. Under vår sjätte och sista termin kommer vi att läsa en tio veckors kurs om Human Resource Management och Human Resource Development för att sedan under terminens tio sista veckor ge oss ut på praktik. Under denna termin kommer många frågor och tankar att väckas då teori och praktik möts och vi så småningom lämnar studietiden för arbetslivet. Det kommer vi självklart också att berätta om och vad som finns i tankarna på en personalvetare inför slutspurten.
Inom vilka områden ligger då vårt största intresse?
Personalvetaryrket är en intressant bransch som har många olika och spridda inriktningar men självklart finns det ämnen som vi finner extra intressanta. Kompetensutveckling och hur man skapar friska organisationer är ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Vi kommer att skriva om hur man rekryterar, utvecklar och behåller kompetens genom kompetensförsörjning.
Vi kommer att gästblogga varannan torsdag och nästa inlägg kommer den 15 december. Vi ser framemot samarbetet med Human Resource Center och att få dela våra tankar med er. Missa inte nästa blogginlägg då vi presenterar lästips NR ETT.
Min slutkommentar
De ska bli extra intressant att få Isabells och Fridas tankar och funderingar och även idéer kring några av de utbildningar som Human Resource Center erbjuder, nämligen
- hälso- och relationsorienterat ledarskap
- psykosocial arbetsmiljö
- medarbetarsamtal och svåra samtal
- stress och stresshantering
- alkohol och drogfrågor.